Scarabaeidae - specimen

On sale.......................2019-Jan-27 Update

If you have any question or interest in any beetle , please contact us

" titanmonsters@gmail.com "


name
state
unit
price
stock
specimen Propomacrus davidi 35~39mm /pair $US 100 ON SALE
specimen Propomacrus davidi 40~44mm /pair $US 150 ON SALE
specimen Propomacrus davidi 45~49mm /pair $US 200 ON SALE
specimen Euchirus dupontianus 50~59mm /each $US 55 yes
specimen Euchirus dupontianus 60~64mm /each $US 65 yes
specimen Euchirus dupontianus 65~69mm /each $US 75 yes
specimen Euchirus dupontianus 70~74mm /each $US 90 yes
specimen Euchirus dupontianus female /each $US 30 yes
specimen Propomacrus bimucronatus 35~37mm /pair $US 10 yes
specimen Propomacrus bimucronatus 38~39mm /pair $US 12 yes
specimen Propomacrus bimucronatus female /each $US 3 yes

 

Dynastes hercules ecuatorianus
Dynastes hercules hercules
Dynastes hercules lichyi
Dynastes hercules morishimai
Dynastes hercules occidentalis
Dynastes hyllus hyllus
Dynastes neptunus
Megasoma actaeon
Megasoma elephas elephas
Megasoma mars
Mecynorhina polyphemus
Mecynorhina ugandensis
Propomacrus bimucronatus
Dynastes granti
Xylotrupes gideon sumatra
Xylotrupes gideon (Borneo)
Golofa porteri
Dynastes satanas

Dynastes tityus

Megasoma thersites

Kibakoganea formosana

Copyright c 2005-2019 Best beetle farm Titan monster